Memnuniyet Anketleri

Yayınlanma Tarihi: 09-01-2020

Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak,

Üniversitemiz;

  • Akademik Personel Memnuniyet Anketi
  • İdari Personel Memnuniyet Anketi
  • Öğrenci Memnuniyet Anketi

02 Ocak 2020 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında, Dokuz Eylül Bilgi Sistemi(DEBIS) üzerinden ANKETLER alanından kullanıcılara açılmıştır.

Sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizden elde edilecek verilerin, üniversitemizin her alanda daha iyi eğitim ve hizmet verebilmesi için planlanacak iyileştirmelere önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anketlere katılımlarınızı bekler,  göstereceğiniz ilgi ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.