Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 22-25 Ekim tarihleri arasında yürütülen Dokuz Eylül Üniversitesinin Kurumsal Dış Değerlendirme süreci tamamlandı.

Yayınlanma Tarihi: 09-11-2017

            Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Ön Ziyaret ve Saha Ziyareti Takvimi’nde yer alan üniversitemiz 22-25 Ekim 2017 tarihlerinde Dış Değerlendirme sürecini tamamlamıştır.

          “Değerlendirme Takımı” tarafından belirlenen Plana göre; Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Uluslararası Biotıp ve Genom Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, akademik, idari personel ve öğrenciler ile görüşmeler, ayrıca bazı daire başkanlarıyla, uygulama ve araştırma merkezi müdürleriyle, birim koordinatörleri, akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ve dış paydaşları ile de birebir görüşmeler gerçekleştirerek “kalite güvence sistemi, kurum vizyonu, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve kurumsal karar alma süreci alanlarında mevcut durumların yeterli ve geliştirmeye açık yönleri değerlendirilmiştir.

          Ziyaretlerin son gününde Rektörlük Senato Salonu’nda Rektör V. Prof. Dr. Erdal ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL, Genel Genel Sekreter Yardımcısı V. Kamil KOÇAK ve Kalite Komisyonu Üyelerinin bulunduğu Çıkış Görüşmesinde, Dış Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Mehmet DURMAN (Takım Üyeleri; Prof. Dr. Yeşim ŞENOL, Prof. Dr. Nedime Lerzan ÖZKALE, Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK, Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Doç. Dr. Ayşe Nilay EVCİL, Dr. Ahmet TUNÇAY) kısa bir geri bildirim yapmakla beraber, üniversitemizde karşılaştıkları güzel misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirmiştir.

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Ön Ziyaret ve Saha Ziyareti Takvimi