Yükseköğretim Kurulu Değerlendirme Takımı Ön Ziyareti (06.10.2017)

Yayınlanma Tarihi: 06-10-2017

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Dış Değerlendirme Ekibinin üniversitemize yapacağı ön ziyaret 06 Ekim 2017 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

3 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin “Dış Değerlendirme Süreci ve Takvimi” başlıklı 12.’ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Yükseköğretim Kurumlarının beş yılda en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir dış değerlendirme sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda;
Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen Dış Değerlendirme Ekibince aşağıda belirtilen tarihlerde değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

Dış Değerlendirme Takvimi :

6 Ekim 2017 – Ön Ziyaret

22-25 Ekim 2017 – Saha Ziyaretleri