Fakülteler Birim Kalite Komisyonları

Buca Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Cenk KEŞAN Buca Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı cenk.kesan@deu.edu.tr
Fakülte Sekreter Vekili H. Aslan TÜRK aslan.turk@deu.edu.tr
Doç. Dr. Banu ÇULHA ÖZBAŞ Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi banu.culha@deu.edu.tr
Kenan TÜRK Buca Eğitim Fakültesi Muhasebe – Maaş İşleri Bilgisayar İşletmeni kenan.turk@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tuncay CANBULAT Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi – Yedek Üye tuncay.canbulat@deu.edu.tr
Denizcilik Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Yrd. Doç. Dr. Mustafa NURAN Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı mustafa.nuran@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU Denizcilik Fakültesi Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı yasar.saatci@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Bölümü Başkan Yardımcısı didem_ozercaylan@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi alicemaltoz@gmail.com
Ali Osman KARADAĞ Denizcilik Fakültesi Öğrenci İşleri Şefi osman.karadag@deu.edu.tr
Edebiyat Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı seyda.eraslan@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Gamze ERDOĞAN Edebiyat Fakültesi gamze.erdogan@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Onur GÜLBAY Edebiyat Fakültesi onur.gulbay@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm TÜTÜNCÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı gulsum.esmer@deu.edu.tr
Alp SAYAR Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Memuru alp.sayar@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR ÇULHA Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi- Yedek Üye duygu.gungor@deu.edu.tr
Fen Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Halil ORUÇ Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı Başkanı halil.oruc@deu.edu.tr
Doç. Dr. Neslihan DEMİREL Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı neslihan.ortabas@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Senem VAHAPLAR Fen Fakültesi Öğretim Üyesi senem.sahan@deu.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı mumtazsaglam@gmail.com
Doç. Leyla YILDIRIM Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi leyla.yildirim@deu.edu.tr
Ülkü TAŞDEMİR Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreter V. ulku.ak@deu.edu.tr
Uzman Mine İNANÇ DEMİR Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı mine.demir@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Vedat KAÇAR Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı – Yedek Üye vedat.kacar@deu.edu.tr
Hemşirelik Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Hatice MERT Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı hatice.mert@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Fatma VURAL Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği A.B.D. Öğretim Üyesi fatma.vural@deu.edu.tr
Salih BUDAK Hemşirelik Fakültesi Mali İşler Bölümü Bilgisayar İşletmeni salih.budak@deu.edu.tr
Mahir ULUDAĞ Hemşirelik Fakültesi Mali İşler Bölümü Bilgisayar İşletmeni (Yedek) mahir.uludag@deu.edu.tr
Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Serkan AYAN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi serkanayan@yahoo.com
Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı koraydgn@gmail.com
Araş. Gör. Töre GÜNSAY Hukuk Fakültesi toregunsay@hotmail.com
Araş. Gör. Uğur KARAKUŞ Hukuk Fakültesi ugur.krkus@hotmail.com
Arzu KÜLEY Hukuk Fakültesi İdari ve Mali  İşler Sorumlusu arzu.kuley@deu.edu.tr
Araş. Gör. Emre TÜRKMEN Hukuk Fakültesi turkmenemre@gmail.com
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Kamil TÜĞEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili kamil.tugen@deu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet ÖZEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ahmet.ozen@deu.edu.tr
Prof. Dr. Özlem ÇAKIR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Koordinatörü ozlem.cakir@deu.edu.tr
Nermin ÇAVGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreteri nermin.cavga@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Emre BİLGİN SARI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı emre.bilgin@deu.edu.tr
Birsen VURDEM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Özel Kalem
Bilgisayar İşletmeni
birsen.vurdem@deu.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Necdet ŞENGÜN İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı necdet.sengun@deu.edu.tr
Prof. Dr. Himmet KONUR Din Bilimleri Enstitüsü Müdürü himmet.konur@deu.edu.tr
Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ ilahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri Bölüm Başkan Yardımcısı,
Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
sukru.keyifli@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Hilmi TÜRKYILMAZ İlahiyat Fakültesi İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü hilmi.turkyilmaz@deu.edu.tr
Araş. Gör. H. Kübra TEKDEMİR İlahiyat Fakültesi h.kubratekdemir@gmail.com
Ayhan GÖKDEMİR ilahiyat Fakültesi Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. M. Süheyl ÜNAL İlahiyat Fakültesi İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü  Bölüm Başkanı suheyl.unal@deu.edu.tr
İşletme Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı guzin.kavrukkoca@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ömür ÖZMEN İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı omur.ozmen@deu.edu.tr
Prof. Dr. Sabri ERDEM İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölüm Başkanı sabri.erdem@deu.edu.tr
Muharrem ÖZDEMİR İşletme Fakültesi Sekreteri muharrem.ozdemir@deu.edu.tr
Doç. Dr. Aysun KAPUCUGİL İKİZ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yedek Üye aysun.kapucugil@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Banu ATREK İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yedek Üye banu.atrek@deu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı sibel.ecemis@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı eti.akyuz@gmail.com
Hakan KILIÇ Mimarlık Fakültesi Sekreteri hakan.kilic@deu.edu.tr
Serap PULAT Mimarlık Fakültesi Personel İşleri serap.pulat@deu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL Mühendislik Fakültesi Dekanı huseyin.catal@deu.edu.tr
Doç. Dr. Kerim KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı kerim.kucuk@deu.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf YEŞİLCE Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı yusuf.yesilce@deu.edu.tr
Zafer Yılmaz ŞAYIR Mühendislik Fakültesi Sekreteri zafer.sayir@deu.edu.tr
Bilge Kaan ALTUNOĞLU Mühendislik Fakültesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü bilgekaan.altunoglu@deu.edu.tr
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Metin KOZAK Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekanı metin.kozak@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Nil SONUÇ Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü nil.sonuc@deu.edu.tr
Araş. Gör. Pınar IŞILDAR Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü
pinar.isildar@deu.edu.tr
Ali Rıza KAHRAMAN Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Sekreteri riza.kahraman@deu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Tıp Fakültesi Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ulusal Klinik Altyapı Ağı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
yesim.tuncok@deu.edu.tr
Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi cem.bediz@deu.edu.tr
Fikret FİDAN Tıp Fakültesi fikret.fidan@deu.edu.tr