Fakülteler Birim Kalite Komisyonları

Buca Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Cenk KEŞAN Buca Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı cenk.kesan@deu.edu.tr
H. Aslan TÜRK Buca Eğitim Fakültesi Sekreter Vekili aslan.turk@deu.edu.tr
Doç. Dr. Banu ÇULHA ÖZBAŞ Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi banu.culha@deu.edu.tr
Kenan TÜRK Buca Eğitim Fakültesi Muhasebe – Maaş İşleri Bilgisayar İşletmeni kenan.turk@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay CANBULAT Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi – Yedek Üye tuncay.canbulat@deu.edu.tr
Denizcilik Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NURAN Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı mustafa.nuran@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU Denizcilik Fakültesi Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı yasar.saatci@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Didem ÖZER ÇAYLAN Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Bölümü Başkan Yardımcısı didem.ozer@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ali Cemal TÖZ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi alicemaltoz@gmail.com
Ali Osman KARADAĞ Denizcilik Fakültesi Öğrenci İşleri Şefi osman.karadag@deu.edu.tr
Edebiyat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç.Dr.Duygu GÜNGÖR CULHA Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı duygu.gungor@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Gamze ERDOĞAN Edebiyat Fakültesi gamze.erdogan@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Onur GÜLBAY Edebiyat Fakültesi efeslionur@gmail.com 
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı gulsum.esmer@deu.edu.tr
Hülya BARBARUS Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Sorumlusu hulya.emekligil@deu.edu.tr
Fen Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Süleyman ALPAYKUT Fen Fakültesi Uygulamalı İstatistik Ana Bilim Dalı Başkanı s.alpaykut@deu.edu.tr
Doç. Dr. Başak KARPUZ Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı basak.karpuz@deu.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Senem VAHAPLAR Fen Fakültesi Öğretim Üyesi senem.sahan@deu.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Dr.Öğr. Üyesi Sadık TUMAY Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı sadik.tumay@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cemal MEYDAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı cemal.meydan@deu.edu.tr
Nazan AKDEMİR Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreter Vekili nazan.akdemir@deu.edu.tr
Doç. Leyla YILDIRIM Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi leyla.yildirim@deu.edu.tr
Uzman Mine İNANÇ DEMİR Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı mine.demir@deu.edu.tr
Hemşirelik Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Hatice MERT Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı hatice.mert@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatma VURAL Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği A.B.D. Öğretim Üyesi fatma.vural@deu.edu.tr
Salih BUDAK Hemşirelik Fakültesi Mali İşler Bölümü Bilgisayar İşletmeni salih.budak@deu.edu.tr
Nurhan Dilek SELÇUK Hemşirelik Fakültesi Mali İşler Bölümü Bilgisayar İşletmeni (Yedek Üye) dilek.selcuk@deu.edu.tr
Hukuk Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof.Dr. Refik KORKUSUZ Hukuk Fakültesi Dekanı mehmetrefik.korkusuz@deu.edu.tr
Doç. Dr. Serkan AYAN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi koraydgn@gmail.com
Araş. Gör. Töre GÜNSAY Hukuk Fakültesi toregunsay@hotmail.com
Araş. Gör. Uğur KARAKUŞ Hukuk Fakültesi ugur.krkus@hotmail.com
Arzu KÜLEY Hukuk Fakültesi İdari ve Mali  İşler Sorumlusu arzu.kuley@deu.edu.tr
Araş. Gör. Emre TÜRKMEN Hukuk Fakültesi turkmenemre@gmail.com
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili avni.egeli@deu.edu.tr
Doç. Dr. Üzeyir AYDIN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı uzeyir.aydin@deu.edu.tr
Prof. Dr. Özlem ÇAKIR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Koordinatörü ozlem.cakir@deu.edu.tr
Selma HARİRİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreter Vekili selma.hariri@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Emre BİLGİN SARI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı emre.bilgin@deu.edu.tr
Engin ÖZTORNACI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi engin.oztornaci@deu.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof.Dr.Osman BİLEN İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili osman.bilen@deu.edu.tr
Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri Bölüm Başkan Yardımcısı,
Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
sukru.keyifli@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Hilmi TÜRKYILMAZ İlahiyat Fakültesi İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü hilmi.turkyilmaz@deu.edu.tr
Araş. Gör. H. Kübra TEKDEMİR İlahiyat Fakültesi h.kubratekdemir@gmail.com
Ayhan GÖKDEMİR İlahiyat Fakültesi Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi M. Süheyl ÜNAL İlahiyat Fakültesi İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü  Bölüm Başkanı suheyl.unal@deu.edu.tr
İşletme Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof.Dr.Elif Yaprak GÜLCAN İşletme Fakültesi Dekan Vekili elif.gulcan@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ömür ÖZMEN İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı omur.ozmen@deu.edu.tr
Prof. Dr. Sabri ERDEM İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölüm Başkanı sabri.erdem@deu.edu.tr
Muharrem ÖZDEMİR İşletme Fakültesi Sekreteri muharrem.ozdemir@deu.edu.tr
Doç. Dr. Aysun KAPUCUGİL İKİZ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yedek Üye aysun.kapucugil@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Banu ATREK İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yedek Üye banu.atrek@deu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili mine.tanac@deu.edu.tr
Serap PULAT Mimarlık Fakültesi Sekreter Vekili serap.pulat@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı eti.akyuz@gmail.com
Mühendislik Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Kerim KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Dekanı kerim.kucuk@deu.edu.tr
Doç. Dr. Görkem AKINCI Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı gorkem.akinci@deu.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf YEŞİLCE Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı yusuf.yesilce@deu.edu.tr
Zafer Yılmaz ŞAYIR Mühendislik Fakültesi Sekreteri zafer.sayir@deu.edu.tr
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Doç. Dr. Emir ÖZEREN Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı emir.ozeren@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ozay.yildiz@deu.edu.tr
Araş. Gör. Pınar IŞILDAR Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü
pinar.isildar@deu.edu.tr
 Yaşar YILMAZ Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Sekreter Vekili yasar.yilmaz@deu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof.Dr. Murat ÇELİLOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili murat.celiloglu@deu.edu.tr
Ahmet Cevdet Oral Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreteri ahmetcevdet.oral@deu.edu.tr
Bircan Utkun Sağlık Bilimleri Fakülte bircan.utkun@deu.edu.tr
Hülya Bahçecioğlu Sağlık Bilimleri Fakülte hulya.aydin@deu.edu.tr
Tıp Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Murat ÇELİLOĞLU  Tıp Fakültesi Dekanı murat.celiloglu@deu.edu.tr
Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi cem.bediz@deu.edu.tr
Fikret FİDAN Tıp Fakültesi fikret.fidan@deu.edu.tr