Birim Kalite Komisyonları

İdari Birimler Kalite Komisyonları

Fakülteler Birim Kalite Komisyonları

Enstitüler Birim Kalite Komisyonları

Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Birim Kalite Komisyonları

Araştırma ve Uygulama Merkezleri Kalite Komisyonları