Tüm Duyurular

GüncelArşivTüm Duyurular

Prof. Dr. Berna MUSAL “YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Dış Değerlendirme Deneyim Paylaşımı”

                 10 Şubat 2020 Tarihinde DESEM Bordo Salonda saat 10:00 da eğitim Kalite...

Devamı

Memnuniyet Anketleri

Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak, Üniversitemiz; Akademik Personel Memnuniyet Anketi...

Devamı

İzmir’in Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulunda Bir Araya Geldi

Haberin detayı için lütfen aşağıda yer alan linki tıklayınız İzmir’in Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulunda Bir Araya Geldi.

Devamı

*YÖKAK  Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı.

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0)  Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0)  

Devamı

*Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Komisyon Üye Listesi güncellendi

Üniversite Senatosunun 03.12.2019 tarih ve 522/5 sayılı kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesinin 4. maddesinin...

Devamı

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; “Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin...

Devamı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı.

2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu Ek Madde 35 hükümleri kapsamında; Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim kurumlarında...

Devamı

“Üniversite sıralamasında kullanılan ulusal ve uluslararası endeksler hakkında bilgilendirme toplantısı”

Üniversitemizin Değerli Birim Kalite Komisyon Üyeleri; Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında; 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13:30’da (Tınaztepe Kampüsü) İşletme...

Devamı

YÖK Kalite Kurulu Güncel Dökumanları

YÖK Kalite Kurulu Güncel Dökumanları için tıklayınız.

Devamı

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu Güncellendi. (30.06.2017)

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu Güncellendi. (30.06.2017)

Devamı

Prof. Dr. Berna MUSAL “YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Dış Değerlendirme Deneyim Paylaşımı”

                 10 Şubat 2020 Tarihinde DESEM Bordo Salonda saat 10:00 da eğitim Kalite...

Devamı

Memnuniyet Anketleri

Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak, Üniversitemiz; Akademik Personel Memnuniyet Anketi...

Devamı

İzmir’in Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulunda Bir Araya Geldi

Haberin detayı için lütfen aşağıda yer alan linki tıklayınız İzmir’in Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulunda Bir Araya Geldi.

Devamı

*YÖKAK  Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı.

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0)  Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0)  

Devamı

*Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Komisyon Üye Listesi güncellendi

Üniversite Senatosunun 03.12.2019 tarih ve 522/5 sayılı kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesinin 4. maddesinin...

Devamı

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.4 Yayımlanmıştır.

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.4 Yayımlanmıştır. Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında; Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu,...

Devamı

2017 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları yayınlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu 2017 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporlarını web sayfasında yayınladı.. DEÜ 2017 Yılı kurumsal Geri bildirim Raporu için...

Devamı

Değerlendirici Aday Başvuru Sistemi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî...

Devamı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI DEÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

http://haber.deu.edu.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-toplantisi-deude-gerceklestirildi/

Devamı

“Üniversite sıralamasında kullanılan ulusal ve uluslararası endeksler hakkında bilgilendirme toplantısı” yoğun katılımla gerçekleşti.

Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında; 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13:30’da (Tınaztepe Kampüsü) İşletme Fakültesi Konferans Salonunda “Üniversite sıralamasında kullanılan...

Devamı

06 Nisan 2018 Cuma günü saat 10:30’da Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirilecektir.

06 Nisan 2018 Cuma günü saat 10:30’da Mühendislik Fakültesi Kurul Odasında Kalite Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Devamı

Üniversitemiz “2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu” yayınlandı.

Üniversitemizin "2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu" yayınlandı. http://strateji.deu.edu.tr/faaliyet-raporlari/    

Devamı

Üniversitemiz “Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı” Gerçekleştirildi.

                         Üniversitemiz Kalite Komisyonu çalışmalarının etkin ve verimli olması amacıyla, Birim Kalite Komisyon üyelerini bilgilendirmek için, 09 Mart 2018 Cuma...

Devamı

09 Mart 2018 Cuma günü “Birim Kalite Komisyon Üyeleri” Toplantıda buluşuyor

Üniversitemizin Değerli Birim Kalite Komisyon Üyeleri;            Üniversitemiz Kalite Komisyonu çalışmalarının etkin ve verimli olması amacıyla,...

Devamı

Birim Özdeğerlendirme Anketleri

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ”ne göre, üniversitemizin her yıl Mart ayı sonuna kadar göndermesi gereken İç Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması gerekmektedir....

Devamı

Prof. Dr. Berna MUSAL “YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Dış Değerlendirme Deneyim Paylaşımı”

                 10 Şubat 2020 Tarihinde DESEM Bordo Salonda saat 10:00 da eğitim Kalite...

Devamı

Memnuniyet Anketleri

Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak, Üniversitemiz; Akademik Personel Memnuniyet Anketi...

Devamı

İzmir’in Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulunda Bir Araya Geldi

Haberin detayı için lütfen aşağıda yer alan linki tıklayınız İzmir’in Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulunda Bir Araya Geldi.

Devamı

*YÖKAK  Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) yayımlandı.

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0)  Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0)  

Devamı

*Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Komisyon Üye Listesi güncellendi

Üniversite Senatosunun 03.12.2019 tarih ve 522/5 sayılı kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesinin 4. maddesinin...

Devamı

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; “Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin...

Devamı

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.4 Yayımlanmıştır.

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.4 Yayımlanmıştır. Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında; Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu,...

Devamı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı.

2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu Ek Madde 35 hükümleri kapsamında; Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim kurumlarında...

Devamı

2017 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları yayınlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu 2017 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporlarını web sayfasında yayınladı.. DEÜ 2017 Yılı kurumsal Geri bildirim Raporu için...

Devamı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI DEÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

http://haber.deu.edu.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-toplantisi-deude-gerceklestirildi/

Devamı

“Üniversite sıralamasında kullanılan ulusal ve uluslararası endeksler hakkında bilgilendirme toplantısı” yoğun katılımla gerçekleşti.

Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında; 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13:30’da (Tınaztepe Kampüsü) İşletme Fakültesi Konferans Salonunda “Üniversite sıralamasında kullanılan...

Devamı

06 Nisan 2018 Cuma günü saat 10:30’da Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirilecektir.

06 Nisan 2018 Cuma günü saat 10:30’da Mühendislik Fakültesi Kurul Odasında Kalite Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Devamı

“Üniversite sıralamasında kullanılan ulusal ve uluslararası endeksler hakkında bilgilendirme toplantısı”

Üniversitemizin Değerli Birim Kalite Komisyon Üyeleri; Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında; 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13:30’da (Tınaztepe Kampüsü) İşletme...

Devamı

Üniversitemiz “2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu” yayınlandı.

Üniversitemizin "2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu" yayınlandı. http://strateji.deu.edu.tr/faaliyet-raporlari/    

Devamı

09 Mart 2018 Cuma günü “Birim Kalite Komisyon Üyeleri” Toplantıda buluşuyor

Üniversitemizin Değerli Birim Kalite Komisyon Üyeleri;            Üniversitemiz Kalite Komisyonu çalışmalarının etkin ve verimli olması amacıyla,...

Devamı